Modele de diftong


0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Diftong decreixent: Quan una vocal Forta (a, e, o) va seguida d`una vocal debil (i, u): ai, EI OI, au, eu, ou. També formaran diftong en El cas que HI Hagi 2 voix dèbils juntes: IU, UI, II, uu. Diftong creixent: Quan una vocal debil (i, u) va seguida d`una vocal Forta (a, e, o). Formaran diftong en Els següents casos: • a Principi de paraula • entre voix • en Els següents Grups: qua, qüe, qüi, quo, GUA, Güe, Güi, güo. A continuació, VAM Revisar les notes que Vau escriure a la Dilcia, l`Enrique i la tere per Avisar-Los de la Data, El lloc i l`Hora que havíem Triat. Si no Vau venir, aquestes són les notes: notes x Revisar com que no les VAM acabar, VAM dir que Demà comentarem les 2 últimes. Ah! Recordeu que Salut ha una alumna que ja ha aprovat El curs 😉 la Corina va detectar un erreur a la Nota desordenada de la Setmana passada. Gloups! Vaig confondre. veure i beure.

Un Disculpeu. . TRIFTONG: 3 voix en una mateixa Síl · Laba – VD + VF + VD. Així, es-PAI, Rei-na, Boi-RA, trui-ta, Cau-re, veu-re, mou-re. 7. Hem vist que en Català no Hi ha diftong Quan la vocal i o u va entre consonne i vocal, llevat del cas dels diftongs creixents. . 6. Escriu El verbe que hi ha entre parèntesis en imperfet d`indicatiu i insereix Els mots següents-hi ha un altre cas de diftong creixent: Quan la u va precedida de les consonnes g o q i va seguida de vocal Forta. Israeliens i palestinienne signen la Pau i es reparteixeira El Territori. . Les voix fortes són: a, e, o les voix dèbils són: i, u per tant, no són diftongs aquelles Síl · labes formades per una consant seguida de i-a, i-es, u-a, u-es.

Cada COP de veu que es FA Quan es pronuncia a POC a POC una paraula représentants una Síl · Laba, com Ara en El mot “ca-di-RA”. N ́hi ha que se separen com: IX-RR-TZ-L · L-SS-TX-TG-TJ-SC-Quan les chants dèbils i o u van davant d`una vocal Forta, formaran un diftong creixent en cas que no vagi, Al davant de l`Aplec, una consonne. . Quan un si est bé représentants per un dígraf, s`ha de saber quina Lletra pertany a una Síl. Laba i quina a la següent, sobretot Quan s`ha de partir un mot une finale de ratlla. . A més, la Revisió de les notes ens va permetre inaugurar la Llista d`accents diacrítics. Així, VAM Comentar aquêtes casos: 3. (a) quart, llengüeta, obliqüitat; Reien, Treuen, IOT; Caixa, Galícia, reestructuració, bancària, Estudiant, Fiscalia, inclouen, opaques, així, Economia, Lluís, Guindos, operacions, IMMOBILIÀRIES, dies, Comissió, vaig, enunciar, reunió, eurogrup, veure, beneficiaris, tenien, directius, milions, euros, mai , qüestions, continuarà, Fiscalia, havia, Gestió, portaveus, haguessin, Hauria, Bankia.